Sąd Rejonowy w Opatowie
ul. Plac Obrońców Pokoju 18

27-500 Opatów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax: 15 86 82 602

NIP: 8631699485

REGON: 000322293-00043

 

Godziny pracy poszczególnych komórek organizacyjnych

Sądu Rejonowego w Opatowie od dnia 2 maja 2018 roku

 

 


Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:

infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 16:00


 

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Opatowie:
poniedziałek: 7:30 - 18:00

wtorek - piątek: 7:30- 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7:45 - 17:45

wtorek - piątek: 7:45 - 15:15

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Opatowie:

8:45 - 11:00

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opatowie: miasto i gmina Opatów.
Gminy: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Opatowie: rozpoznawanie spraw w  I instancji z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich oraz spraw wieczystoksięgowych.

 

INFORMACJA

Zakończenie sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2018 roku nastąpi zakończenie sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej oraz brak możliwości ich wykorzystania po tym terminie.

Informujemy także, że nie ma możliwości zwrotu uprzednio zakupionych znaków zarówno przed jak i po w/w terminie.

 

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Opatowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w środy w godzinach od 13.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania w sekretariacie Prezesa Sądu ( Nr tel. 15 86 82 799 wew.201).

1. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Organem  właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności  sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego.
6. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności sądu powierza się pracownikom Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Opatowie.

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

 

Jednostki nadrzędne

Pozostałe jednostki okręgu kieleckiego