Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

INFORMACJA

 
- dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy
 
- dzień 13 maja 2017 r. (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Opatowie.
 

 

Zarządzenie nr 100/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Opatowie.

 

Zarządzenie nr 100/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia 01 września 2015r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Opatowie.

 

Dokumentacja: Pobierz plik
Zarządzenie ikona pdf
 

Sąd Rejonowy w Opatowie
ul. Plac Obrońców Pokoju 18

27-500 Opatów

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

fax: 15 86 82 602

NIP: 8631699485

REGON: 000322293-00043

 

Mapa dojazdu do Sądu Rejonowego w Opatowie

 


Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:

infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 16:00


 

Uwaga z dniem 15 września 2015r. zmianie ulegają godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Opatowie.

 

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Opatowie:
poniedziałek: 7:45 - 18:00

wtorek - piątek: 7:45- 15:45

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8:00 - 17:45

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Opatowie:

8:45 - 11:00

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opatowie: miasto i gmina Opatów.
Gminy: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Opatowie: rozpoznawanie spraw w  I instancji z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich oraz spraw wieczystoksięgowych.

 

OGŁOSZENIE


Prezes Sądu Rejonowego w Opatowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w środy w godzinach od 13.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania w sekretariacie Prezesa Sądu ( Nr tel. 15 86 82 799 wew.201).

1. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Organem  właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności  sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego.
6. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności sądu powierza się pracownikom Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Opatowie.

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

(skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

 

Jednostki nadrzędne

Pozostałe jednostki okregu kieleckiego